Chronologický přehled historie zámku a panství vizovického

1261 20. srpna 1261 je datována zakládací listina cisterciáckého mužského kláštera Rosa Mariae, zvaného Smilheim. Listinu vydal Smil ze Střílek za přítomnosti krále Přemysla Otakara II. a biskupa olomouckého Bruna

1314  Vizovice i klášter byly zpustošeny uherským palatínem Matúšem Čákem Trenčanským

1418  Klášter byl vypleněn okolními husitskými šlechtici

1485  Zánik cisterciáckého kláštera Smilheimu

1568 – 70 V opevněném areálu zaniklého kláštera zbudoval Zdeněk Kavka Říčanský renesanční zámek, zvaný Nový Smilheim

1678  Leopold II. prodal Vizovice dvornímu radovi Gervasiovi Vilémovi z Gollen

1685  Zámek spolu s Vizovicemi vypleněn a vypálen tureckými nájezdníky

1710  Opravený zámek i vizovické panství přechází do vlastnictví Gollenů, kteří se do Vizovic stěhují a snaží se panství zvelebit

1710 – 1713 hrabě Prokop Gervas Gollen nechal vystavět na Janově hoře Prokopovský dvůr se studnou 18m hlubokou

1746 V dražbě přešel 15. července statek i zámek na olomouckého kanovníka, později biskupa královéhradeckého, hraběte Heřmana Hannibala z Blümegenu

1749 – 70 Výstavba nového barokního zámku architektem F.A.Grimmem

1815  Zámek i vizovické panství přechází do rukou rodiny Stillfriedů z Ratěnic

1945  Zestátnění veškerého zámeckého majetku

1948  Zámek je definitivně zpřístupněn veřejnosti

1986  Od 1. 7. je areál zámku ve správě Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

2001  Usnesením vlády ČR č.464 ze dne 9.5.2001 byl zařazen vizovický zámek mezi národní kulturní památky

2002  Od 1. 1. je zámek Vizovice ve správě Státního památkového ústavu v Brně

2006  Od 2. 2. je zámek Vizovice ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži